Aktuální články

Sociální služby

Klatovský zpravodaj 7/2024

Historie pečovatelské služby v Klatovech sahá až do roku 1972, domácí ošetřovatelská péče je v rámci Městského ústavu sociálních služeb Klatov y z ajišťována již od roku 1995.

Pečovatelská služba

Je jednou ze služeb, které Městský ústav sociálních služeb převzal od svého předchůdce Okresního ústavu sociálních služeb v roce 1994. Od této doby prošla Pečovatelská služba významnou změnou. Ještě pořád bývá svázaná s tradiční představou, že terénní pečovatelky jen dováží obědy a uklízí domácnosti. Nyní se však Pečovatelská služba soustředí na komplexní péči o klienta, např. pomáhá s hygienou, oblékáním, podáním jídla, přesunem, doprovodem na úřad nebo k lékaři. Mnohým tak významně prodlouží dobu, kdy mohou zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Představuje klíčovou podporu pro své klienty, které tvoří především senioři a zdravotně postižení.Rodinám klientů a ostatním pečujícím je poskytováno poradenství v oblasti navazujících ostatních sociálních a zdravotních služeb.

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy individuálně dle přání a potřeb klientů ve vymezeném čase v jejich domácnostech kvalifikovaným personálem. Nabízí fakultativní služby a půjčování kompenzačních pomůcek.

Služba je určena občanům města Klatovy a spádových obcí. V případě volné kapacity je možné poskytnout péči i mimo spádové obce s dojezdovou vzdáleností 10 km od města Klatovy.

Péče je poskytována od pondělí do pátku, v době od 7:30 do 19:30. Ve dnech pracovního klidu je možné poskytnutí pečovatelské služby od 8:45 do 12 hodin, dle potřeby a dohody u denních uživatelů služby, kdy rodina nebo pečující osoba není schopna zajistit péči jiným způsobem.

Domácí ošetřovatelská péče

Domácí ošetřovatelská péče je služba poskytována klientům přímo v jejich domácím prostředí v Klatovech a jejich blízkém okolí. Tato péče zahrnuje široký rozsah služeb, jako je ošetřování ran, aplikace léků a inzulinu, odběry krve, převazy chronických defektů, rehabilitace a kontrola celkového zdravotního stavu klienta. Cílem ošetřovatelské péče je umožnit pacientům zajištění zdravotní péče v domácím prostředí a eliminace potřeby hospitalizace nebo umístění do pobytové sociální služby. Úzce spolupracujeme s pečovatelskou službou a tím poskytujeme komplexní péči v domácím prostředí.

Domácí ošetřovatelská péče je bezplatnou službou, indikovanou lékařem a hrazenou ze zdravotního pojištění (111 Všeobecná zdravotní pojišťovna a 201 Vojenská zdravotní pojišťovna). Rozsah a frekvenci poskytované péče určuje praktický Historie pečovatelské služby v Klatovech sahá až do roku 1972, domácí ošetřovatelská péče je v rámci Městského ústavu sociálních služeb Klatov y z ajišťována j iž o d r oku 1995. ošetřující lékař, praktický lékař pro děti a dospělé nebo lékař propouštějící klienta ze zdravotnického zařízení. Službu zajišťují tři registrované zdravotní sestry v časovém rozmezí v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Pacientům, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu vyžadují ošetřovatelskou péči, je péče poskytována také o víkendech a svátcích.

Informace o službě můžete získat na adrese: Balbínova 59, (bývalá jezuitská kolej), Klatovy 339 01, www.musskt.cz. Nebo kontaktujte vedoucí služby p. Ivanu Kukulovou, tel: 376 347 104, email: kukulova@musskt.cz.

Marie Šímová, DiS. (vedoucí pečovatelské služby)

NAHORU