Aktuální články

Symbolický návrat Josefa Ptáka do vlasti

Klatovský zpravodaj 10/2021

V sobotu 18. září byla na Olšanských hřbitovech v Praze uložena urna s prstí hlíny z koncentračního tábora Flossenbürg jako symbolický návrat brigádního generála in memoriam Josefa Ptáka do vlasti.

Josef Pták pocházel z Lub u Klatov, po studiích na klatovském gymnáziu a FF UK narukoval do rakouské armády, aby posléze v zajetí vstoupil do italských legií. V době první republiky dosáhl hodnosti plukovníka a stal se přednostou operačního oddělení hlavního štábu armády. V roce 1939 byl zatčen gestapem, celou válku vězněn a 12. dubna 1945 podlehl útrapám pochodu smrti v koncentračním táboře Flossenbürg. Zde byly jeho tělesné ostatky zpopelněny a popel rozsypán na tzv. pyramidě mrtvých. Díky spolupráci Společnosti pro moderní dějiny Klatovska a památníku ve Flossenbürgu mohla být prsť hlíny převezena do České republiky. Josef Pták tak symbolicky po 76 letech konečně spočinul po boku své manželky.

Pietního aktu se zúčastnila Jana Černochová, starostka Městské části Praha 2, na jejímž území manželé Ptákovi před zatčením žili, hlavní kaplan AČR plk. Jaroslav Knichal, příbuzní Josefa Ptáka a další hosté.

Lukáš Kopecký (zastupitel města)

NAHORU