Aktuální články

Tři maličkosti

Klatovský zpravodaj 11/2023

Vážení čtenáři Zpravodaje, svět kolem nás se neustále mění, slyšíme od svých dětských let. Smysl tomuto výroku dodává často až počet let, které v tomto proměnlivém světě strávíme.

Dnešní doba přinesla až nečekané starosti, úzkost, násilí, válku, či lépe řečeno války, a my, zde v Čechách, můžeme být rádi, že těch nejhorších běd jsme, díkybohu a snad nejen zatím, ušetřeni. O to více si přejeme, aby se svět vrátil na trajektorii klidu, míru, porozumění. A možná i proto nás oslovují činy a díla, jež prohlubují perspektivu našich životů. Připomeňme si tři zdánlivé „maličkosti“.

Křížová cesta na Křesťanský vrch

Před nedávnem jsme upravili křížovou cestu na Křesťanský vrch. Odborná firma „popasovala“ schody, očistila a upravila kamenná zastavení, doplněna byla část zdi. Problémem byly obrazy, které zastavení zdobily. Byly zajímavé, výjimečné, jejich autorka Bedřiška Znojemská je malovala s láskou a vírou. Snad i díky svému životnímu osudu věděla, o čem ty obrazy jsou. Nicméně byly malovány na plechu a za téměř 30 let, co na křížové cestě byly, je značně narušila rez, bohužel však i vandalové. I tak obrazy inspirovaly nejen architekta prof. Šépku, ale i dvě vzácné dámy, které založily spolek na obnovu křížové cesty a kaple na Křesťanském vrchu. Ač z Prahy, vybraly – Jana Ježková a Petra Koníčková – více než 600 tis. Kč. K dárcům patří i Jiří Suchý, čestný občan našeho města. Po restaurátorské prohlídce jsme však zjistili, že obrazy již nelze vystavovat v exteriéru (tj. venku). Požádali jsme proto výtečného restaurátora Jakuba Strettiho, aby je zachránil. Do zastavení křížové cesty na Křesťanský vrch pak doyen klatovských umělců Gustav Fifka vytvořil obrazy (plastiky, reliéfy) nové. Krásné, s inspirující hloubkou. Keramické reliéfy plnohodnotně nahradily dílo předchozí.

Výstava restaurovaných obrazů „Křížové cesty od Bedřišky Znojemské“ v refektáři jezuitské koleje

Po trpělivé půlroční práci dokončil restaurátor Jakub Stretti záchranu obrazů „křížové cesty od Bedřišky Znojemské“. Jsou určeny do budoucí expozice v rekonstruovaném jezuitském semináři. Rekonstrukce se teprve připravuje. Chtěli jsme tedy restaurované obrazy představit veřejnosti. Zvolili jsme ambitovou chodu jezuitského refektáře, kde ve spolupráci města Klatovy, Městské knihovny a Galerie Klatovy /Klenová jsou nyní obrazy k vidění. Je třeba dodat, že kurátorovi Petru Krátkému se podařilo vytvořit vkusnou, hezkou a nadčasově pojatou výstavu. Třeba i jen tím, jak rozvážně a pokorně se inspiroval původní scenérií křížové cesty na Křesťanský vrch. Výstavu můžete navštívit v refektáři až do konce ledna příštího roku.

Křížová cesta na Svatojakubské cestě do Kydlin

Před časem se na Svatojakubské cestě do Kydlin objevila nová křížová cesta. Ne sama od sebe. Byla dílem uměleckého kováře Miloslava Trefance, který ji i financoval, a sochaře Václava Fialy, který opracoval kámen v tradiční zastavení. Letos je na krásném místě s velkolepým výhledem do kraje cesta zakončena novou kapličkou. I tu vybudoval, za finanční podpory města Klatovy, Miloslav Trefanec, za pomoci mnoha lidí. Téměř barokně vyhlížející kaplička je výjimečná svým osudem i inspirací. Je vlastně dílem autentické lidové tvořivosti, sklenuta láskou, vírou i nadějí. Věřím, že bude i místem, kam budou lidé chodit, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou věřící. Aby se zklidnili, aby se radovali z pohledu do půvabného kraje a aby si uvědomili souvislosti věcí, jevů, procesů.

Přestože to, o čem dnes píšu, na první pohled působí poněkud „religiózně“, možná Vás zamyšlení přivede k jinému závěru. Totiž, že to, čím žili lidé před námi, není mrtvé. Že má smysl navazovat na dílo lidí, kteří tu byli před námi, byť jsou už dnes „ztraceni v propasti času“. Jakkoliv máme rádi věci nové, nové domy, vozy, technologie, je krásné, jsou-li zasazeny v kontextu přesahujícím dnešní den. Jsem rád, že v Klatovech (a blízkém okolí) žijí lidé, kterým stálo za to podílet se na třech „maličkostech“, o kterých jsem psal.

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust

Ing. Václav Chroust (místostarosta města)

NAHORU