Aktuální články

Úcta k životu...

Klatovský zpravodaj 11/2022

Vážení Klatované, informuji Vás prostřednictvím těchto řádků téměř výhradně  o dění v našem městě. Dnes učiním výjimku a dovolím si vyzdvihnout události, jež by měly být závazkem a poselstvím pro všechny lidi zdravého rozumu.

28. října jsme společně oslavili den, kdy se v roce 1918 začala psát novodobá historie naší samostatné státnosti. Nejen vývoj na bojištích 1. světové války a respekt, který si za svoji statečnost vysloužili naši legionáři, ale i vyjednávací obratnost politiků v čele s T. G. Masarykem vedla k tomu, že se našim předkům vyplnily jejich touhy. Po třech stoletích žití v rámci  Rakouska-Uherska si konečně mohli společně se Slováky rozhodovat o svém osudu samostatně. Bez ohledu na všechny drobné „šarvátky“ (především během 2. světové války), jež nakonec vyvrcholily mírumilovným a civilizovaným rozchodem našich národů 1. ledna 1993, můžeme být právem hrdi na cestu, kterou jsme za oněch 104 let urazili. Společně, i dnes každý sám. A přes všechny těžkosti, jež v posledních měsících silně pociťujeme, si troufnu tvrdit, že bychom se do podmínek života našich rodičů či prarodičů vracet určitě nechtěli. Obávám se, že zejména těm, kteří prožívali válečné hrůzy během 2. světové války, by naše současné těžkosti připadaly jen jako drobné nepohodlí.

Jen málokdo si uměl ještě před pár měsíci představit, že se nedaleko nás může opět rozhořet vleklý válečný konflikt znamenající zkázu měst, tisíce padlých a spoustu žalu a bolesti pro jejich rodiny. Považuji za mimořádně důležité, zejména v této době, kdy jsme takřka permanentně svíráni pochybnostmi, nejistotou a doslova „bombardováni“ protichůdnými informacemi (často dezinformacemi), připomenout si kromě vzniku samostatného Československa ještě jeden významný den. 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří mezi znesvářenými stranami, jež ve skutečnosti znamenalo ukončení 1. světové války. Lidstvo tehdy bylo šokováno brutalitou bojů a množstvím zbytečně vyhaslých životů. Jejich oběti si vyspělý svět pravidelně připomíná právě 11. listopadu jako Den veteránů. Postupně se stal připomínkou také vojáků, kteří padli v dalších válečných konfliktech v různých částech světa. Od roku 2004 se k tomuto významnému dni hlásí i Česká republika. Ostatně rovněž mezi našimi vojáky je řada hrdinů, kteří položili při plnění úkolů v boji za svobodu a demokracii svoje životy.

11. listopad 2022 by pro nás neměl být jen dnem, kdy si na ně někteří vzpomenou díky informacím v médiích či během vzpomínkových aktů. Měl by to být především den, který mezi ostatními ční jako vysoce zdvižený prst varující nás, že války bohužel ani v naší civilizované společnosti nejsou minulostí. Přeji nám všem, aby se aktuální ruská agrese na Ukrajině co nejrychleji stala minulostí a budoucí 11. listopady jsme si nemuseli připomínat další a další zmařené životy během válečných konfliktů.

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr (starosta města)

NAHORU