Aktuální články

Univerzita třetího věku ZČU v Klatovech

Klatovský zpravodaj 8/2022

Nabídka pro akademický rok 2022/2023:

Předmět / obor Výše zápisného (za celý akad. rok)

Český jazyk a literatura – národní obrození 800 Kč

Dějiny náboženství a jeho odraz v Pošumaví a na Šumavě 800 Kč

Filosofie – od novověku do 20. století 800 Kč

Kouzelný svět bylinek 800 Kč

Moderní informační a komunikační technologie 900 Kč

Elektronický zápis do kurzů (prostřednictvím internetu) 25. - 28. srpna 2022
na internetové adrese http://au3v.zcu.cz/rezervace
Prezenční zápis ke studiu 7. září 2022, 13:00-15:00 hod.  a 8. září 2022, 8:00-10:00 hod.
Místem konání prezenčního zápisu je: Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s.
(bývalý Dominikánský klášter), Plánická 174, Klatovy, 1. patro
K prezenčnímu zápisu se mohou dostavit i ti, kteří si žádný kurz elektronicky nezapsali. Vybírat budou moci z  kurzů, ve kterých zbyla i po elektronickém zápisu volná místa.
Další informace:
Úhlava, o. p. s., www.uhlava.cz, www.u3v.zcu.cz/klatovy
Ing. Pavel Vondráček, tel. 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz
Program je realizován za finanční podpory města Klatovy.

Ing. Pavel Vondráček (Úhlava, o. p. s.)

NAHORU