Aktuální články

Vlak drogové prevence

Klatovský zpravodaj 5/2024

Vlak Revolution Train opět po roce zavítá do Klatov.

Díky podpoře města Klatov máte jedinečnou příležitost zúčastnit se unikátního projektu, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární drogové prevenci a zdravému způsobu myšlení.

Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Vlak zastaví na hlavním vlakovém nádraží v Klatovech v pátek 24. května 2024. Program vyhrazený pro školní děti bude probíhat v dopoledních hodinách, od 15:30 do 18:00 hodin bude program přístupný pro širokou veřejnost. Vítáni jsou nejen žáci, ale i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku.

Město Klatovy podporuje smysl a cíl protidrogového projektu a srdečně zve všechny zájemce o danou tématiku. Vstup pro školy i veřejnost je po celou dobu akce zdarma.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU