Aktuální články

Volby do Poslanecké sněmovny

Klatovský zpravodaj 10/2021

Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S ohledem na současnou epidemickou situaci dochází i v těchto volbách k několika změnám.

V Klatovech se volí celkem v 28 volebních okrscích – 14 přímo ve městě, 14 v integrovaných obcích. Již v loňských volbách do krajských zastupitelstev došlo kvůli protiepidemickým opatřením ke dvěma změnám v umístění volebních místností, přičemž tyto změny platí i pro volby letošní:

1) Okrsek č. 14, který měl volební místnost v Domově pro seniory v Podhůrecké 815, bude mít sídlo v ZŠ Tolstého (Tolstého 765). Na této adrese tedy budou místnosti pro dva volební okrsky – č. 10 a č. 14. Důvodem je eliminace rizika zanesení nákazy do Domova pro seniory.

2) Z obdobného důvodu dochází ke změně u okrsku č. 9, který má standardně volební místnost v budově hasičského záchranného sboru. Volební místnost bude, stejně jako loni, v objektu tělocvičny v areálu Dragounských kasáren (vchod z Dragounské ulice, vpravo od hlavní brány).

Opět je zachována možnost zúčastnit se voleb těm, kteří v době voleb budou v nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany zdraví před nemocí covid-19. Tito voliči budou moci využít následující zvláštní způsoby hlasování:

1) hlasování u volebního stanoviště (drive-in)

2) hlasování v pobytovém zařízení

3) hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Drive-in je hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště, které bude uzpůsobeno pro průjezd vozidla. V Klatovech bude toto stanoviště v areálu Správy a údržby silnic v ulici Za Kasárny 324, jeho vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 6. 10. 2021 od 8 do 15 hodin.

Pokud před volbami dojde k uzavření pobytového zařízení sociálních služeb z důvodu ochrany před onemocněním covid-19, krajský úřad do tohoto zařízení vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 8 do 22 hodin a v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 18 hodin.

Pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. 10. 2021 do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu, kteří přijedou s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Toto hlasování bude probíhat v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální komise jmenované krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Nadále zůstává možnost vyzvednout si voličský průkaz pro případ, že volič nebude v době voleb v místě trvalého bydliště. Tento průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv okrsku v ČR a také v zahraničí. O voličský průkaz lze požádat u městského úřadu v místě trvalého pobytu voliče – osobně (na podatelně MěÚ Klatovy) do 6. 10. 2021 do 16 h.

Veškeré informace o zvláštních způsobech hlasování (umístění stanoviště pro drive-in, uzavřená pobytová zařízení a kontakty pro žádost o využití zvláštní přenosné schránky) budou k dispozici na webu krajského úřadu (www.plzensky-kraj.cz/krajsky-urad) a webu města Klatovy (www.klatovy.cz/mukt/volby.asp).

Ing. Milan Jarošík (tajemník)

NAHORU