Aktuální články

Výjimečná výstava v klatovské knihovně

Klatovský zpravodaj 8/2022

V klatovské Městské knihovně je do konce prázdnin k vidění tematicky výjimečná a z hlediska oboru sociální práce také unikátní výstava, která představuje zhruba dvě stovky děl klientů z janovického Domova pro seniory Clementas.

Výstava je podle odborníků na arteterapii výjimečná nejen svým rozsahem, ale i množstvím klientů, kteří se na jejím vzniku podíleli, a také jejich velmi často vážným zdravotním stavem a s tím spojenou imobilitou.
Výstava se jmenuje Barevný otisk v nás (tvorba s arteterapeutickým přesahem). Její autorkou je zdejší arteterapeutka Lenka Kindelmannová, odborným garantem arteterapeut Psychiatrické nemocnice v Dobřanech Vladimír Blažek.
„Výstavy těchto marginálních skupin, v tomto případě jedinců s Alzheimerovou chorobou či handicapem, jsou poměrně vzácné. Pokud k nim dochází, pak na půdě daného zařízení - tato výstava je tedy výjimečná. Myslím, že je to vhodná forma, jak  veřejnost seznamovat s touto problematikou a prezentovat svoji práci,“ okomentoval výstavu Blažek, který patří k největším odborníkům na danou problematiku v Plzeňském kraji.
Výtvory seniorů vznikaly během tohoto i minulého roku v  době pandemie nemoci covid-19. „Součástí  jsou  také  díla klientů, kteří potřebují  individuální přístup a nechtějí tvořit ve skupině. Tvořili jsme na jejich pokojích, kam jsme s kolegyní docházely,“ uvedla Lenka Kindelmannová.
Na výstavě jsou díla složená z 29 témat s arteterapeutickým přesahem. „Snažila jsem se je sestavit tak, aby si klienti vyzkoušeli co nejvíce výtvarných technik. Nechybí ani keramika a Land art, tedy malování na kámen. Některé výtvory zdobí naši zahradu,“ doplnila.
Autoři uměleckých děl jsou často i ležící klienti, které autorka výstavy Lenka Kindelmannová navštěvovala na jejich pokojích, kde klienti upoutaní na lůžko tvořili.
Výstava se sem stěhovala z janovického Domova pro seniory, kde měla vernisáž. Od 8. září bude následně k vidění na klatovské základní škole v Čapkově ulici a v říjnu pak bude v kdyňském Muzeu příhraničí.

Pavel Pechoušek (Clementas a.s.)

NAHORU