Aktuální články

Vymáhání dlužných poplatků

Klatovský zpravodaj 2/2021

Místní poplatek za komunální odpady byl zaveden vyhláškou města od 1. 1. 2020 s tím, že první registrace každého poplatníka měla proběhnout do 31. 3. 2020. Kvůli covidu byl tento termín prodloužen až do 30. 6. 2020. I přesto eviduje správce místního poplatku (finanční odbor MěÚ) ke konci loňského roku velké množství poplatníků, kteří se nezaregistrovali či po provedené registraci už nezaplatili příslušný poplatek. Již v průběhu roku 2020 rozeslal finanční odbor mnoho výzev ke splnění ohlašovací povinnosti, které se pouze zčásti setkaly s úspěchem.

Při nesplnění ohlašovací povinnosti na základě výzvy hrozí poplatníkovi pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, a to i opakovaně.

Nebudou-li poplatky za komunální odpad za rok 2020 zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti platebního výměru přistupuje správce poplatku k vymáhání formou exekuce.

Ing. Milan Jarošík (tajemník)

NAHORU