Aktuální články

Vývoj sdílených daní do 30. 9. 2022

Klatovský zpravodaj 11/2022

O sdílených daních jsem ve zpravodaji psal již mnohokrát. Jak víte, jsou základem příjmů města, je to určitý malý podíl města na příjmech státu. Jak si stojíme ke konci září? Celkem jsme přijali 276 mil. Kč, je to o necelých 21 mil. Kč více než v minulém roce. Největší podíl na našich příjmech má daň z přidané hodnoty (154 mil. Kč), poté daň z příjmu právnických osob (60 mil. Kč) a daň z příjmů „ze závislé činnosti“ (47 mil. Kč) atd. U většiny sdílených daní vidíme meziroční nárůst, nejvýznamnější je právě u daně z přidané hodnoty – ten činí 24 mil. Kč. Jen u daně z příjmu právnických osob kvůli zářijovému „výpadku“ zaznamenáváme „propad“ ve výši 5 mil. Kč. Doufejme, že není signálem čehosi horšího. Vývoj u daně z přidané hodnoty je sice „opticky“ hezký, je však způsoben, zřejmě z větší části, dramatickým nárůstem inflace. O co více platíme při nákupu zboží a služeb, o to více stát na DPH získá.

Ing. Václav Chroust

Ing. Václav Chroust (místostarosta města)

NAHORU