Aktuální články

Vzpomínková lavička válečných veteránů

Klatovský zpravodaj 5/2024

V pondělí 15. dubna byla vedle sochy Antonína Švehly před dragounskými kasárnami odhalena vzpomínková lavička válečných veteránů.

Jedná se o projekt Military muzea generála Sergeje Ingra ve Vlkoši na jižní Moravě, lavičky (klatovská je již 117.) připomínají naše novodobé válečné veterány, kteří ve službě padli. Lavičku do veřejného prostoru věnovala Společnost pro moderní dějiny Klatovska.

Odhalení lavičky proběhlo v souvislosti s pietním aktem k 90. výročí odhalení Švehlovy sochy v Klatovech a 151. výročí narození tohoto velkého československého politika a státníka. Dílo sochaře Jakuba Obrovského bylo první sochou předsedy agrární strany po jeho smrti v celém Československu. Snaha Klatov o trvalou vzpomínku na zesnulého státníka vzešla z řad místní vojenské posádky. Již 16. prosince 1933 (4 dny po Švehlově smrti) potvrdil T. G. Masaryk svým podpisem čestný název klatovské vojenské jednotky – Jezdecký pluk 4 „Antonína Švehly“.

10. ledna 1934 rada města projednala a následně schválila návrh velitele jednotky, plukovníka Dostála, aby městská kasárna a ulice k nim vedoucí byly pojmenovány „Antonína Švehly“. Dostál pak inicioval i tvorbu sochy, požehnání pro její realizaci podle vzpomínek sochaře Jakuba Obrovského dala Švehlova dcera Helena, manželka ministra vnitra Josefa Černého.

Slavnostními dny se pak staly 14. a 15. dubna 1934. V pátek v městském divadle zazněla Smetanova Má vlast v podání České filharmonie. V sobotu promluvili na prostranství před kasárnami poslanec František Machník, ministr národní obrany Bohumír Bradáč, generální tajemník agrární strany Rudolf Beran a poslanec Juraj Slávik. Následně (v 10:20) došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, po kterém zazněla státní hymna. Následovalo defilé 4. jezdeckého pluku před pomníkem a vše bylo zakončeno promenádním koncertem hudby pěšího pluku 18 na klatovském náměstí.

Na svém místě stála socha až do léta roku 1940, kdy byla stejně spolu s mnohými dalšími klatovskými připomínkami 1. republiky uložena do zdejšího muzea. V červnu 1943 měla být socha na příkaz okresního úřadu odvezena na sběr kovů, ale to se naštěstí nestalo a tak se v muzeu dočkala nejen konce války, ale přežila tu i 40 let rudé totality. V roce 1992 došlo k jejímu znovuosazení před klatovskými kasárnami.

Mgr. Lukáš Kopecký (Společnost pro moderní dějiny Klatovska)

NAHORU