Aktuální články

XXIV. ročník M FKH v K latovech

Klatovský zpravodaj 4/2024

Vážení a milí příznivci klasické hudby, je mi velkým potěšením vás za město Klatovy opět srdečně pozvat a zároveň vás seznámit s letošním programem 24. ročníku Mezinárodního festivalu komorní hudby v Klatovech.

Na zahajovacím koncertě v děkanském kostele vyslechneme hudbu rozdílných stylů vrcholného baroka. Virtuózně jiskřivou hudbu G. F. Telemanna i monumentální sonátu ze slavné Hudební obětiny. Ta byla věnována pruskému králi Bedřichu Velikému a sám král složil a zadal Bachovi hlavní hudební téma tohoto cyklu. Na koncertě s J. Ostrým vystoupí hudebníci mezinárodně uznávaného souboru historicky poučené interpretace Collegium 1704.

V sálu radnice se můžeme těšit na unikátní složení vystupujících programu Melodie Evropy. Program nás z velké části zavede do kolébky kytary a k inspiracím i temperamentu jižní Evropy. Protipólem pak budou skladby A. Dvořáka či S. Rachmaninova a také stále žádanějšího českého kytaristy a skladatele L. Sommera, který již vystoupil v prestižní Carnegie Hall v New Yorku.

Červnovým koncertem v sálu refektáře nás provede renomovaný houslista a profesor významné hudební vysoké školy UdK v Berlíně Peter Rainer. Ten sestavil se svým kolegou a Bernstein triem program, kterému jednoznačně dominuje významný kvintet J. Brahmse. Můžeme se tak těšit na autentickou interpretaci německých umělců skladby, která není pro svou náročnost na koncertních pódiích uváděna tak často, jak si jednoznačně zaslouží.

První koncert po prázdninách bude patřit lucemburskému varhaníkovi M. Clementovi, který patří mezi přední interprety ve svém oboru. Vítězství na slavné Bachově soutěži v Lipsku mu umožnilo vystoupit na prestižních světových pódiích či dopomohlo k významné nahrávací činnosti. Je též vyhledávaným improvizátorem na varhany a klavír. Improvizace na vybrané české téma zazní i na koncertě v jezuitském kostele.

Závěrečný koncert je plně věnován oslavě Roku české hudby. V sálu radnice vyslechneme skladby pro klavír jubilanta B. Smetany, který byl sám vynikajícím klavíristou, a dále pak vokální skladby A. Dvořáka a J. Suka. Ty budou zcela jistě v podání špičkových umělců mladé generace poetickou, jiskřivou a důstojnou oslavou našich slavných hudebních předků.

Těšíme se na vás.

 

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU