Aktuální články

Zápisy dětí do základních škol a mateřské školy v K latovech

Klatovský zpravodaj 4/2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve všech základních školách v Klatovech:

• v pátek 19. dubna 2024 v době od 14.00 do 18.00 hodin

• v sobotu 20. dubna 2024 v době od 8.00 do 12.00 hodin

Zápis dětí bude prováděn v souladu s vyhláškou města Klatov, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2024/2025. Tato vyhláška je k dispozici na úředních deskách MŠ, ZŠ a Městského úřadu v Klatovech.

Rodiče u zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. „Zvláštní zápis“ určený výhradně pro děti cizinců se pro školní rok 2024/2025 konat nebude. Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, se bude pro školní rok 2024/2025 konat ve čtvrtek 2. května 2024 v době od 8.00 do 17.00 hodin na těchto pracovištích:

• Mateřská škola Studentská 601, Klatovy

• Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy

• Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy

• Mateřská škola Národních mučedníků 192, Klatovy

• Mateřská škola Máchova 668, Klatovy

• Mateřská škola Kal

• Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy

• Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy

• Mateřská škola Luby 246

Zápis do speciálních tříd proběhne v pátek 3. května 2024 v době od 13.00 do 14.00 hodin na ředitelství Mateřské školy Klatovy, Studentská ulice 601.

Upozorňujeme, že od školního roku 2017/2018 platí povinné předškolní vzdělávání dětí. Ve školním roce 2024/2025 se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku. U cizích státních příslušníků cestovní pas, vízový štítek nebo doklad o povolení k pobytu.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU