Aktuální články

Život v době pandemie v domovech v Újezdci

Klatovský zpravodaj 1/2022

V domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci se život navrátil do doby předcovidové jen z části. Návštěvy klientů se stále řídí platnými nařízeními, ale uživatelé mohou opouštět domov bez omezení.

Do domova opět přichází každý týden harmonikáři - tento zážitek si ze zdejších klientů nechá uniknout jen málokdo. Podařilo se nám obnovit canisterapii, kterou naši klienti opravdu milují. Každou sobotu probíhá bohoslužba, do domova se pravidelně vrací kadeřnice, pedikérka, masérka. Vše probíhá samozřejmě za dodržování mimořádných opatření.

Klienti se rádi účastní i aktivit pořádaných domovem, během roku si za pomoci personálu opékají buřty na terase, upečou si „štrúdl“ nebo si připraví jiné občerstvení. Navštívili Kolonádu v městském parku a solnou jeskyni v Klatovech. V adventním čase připravili výzdobu, při tom poslouchali nebo zpívali koledy a s podporou personálu si napekli vánoční cukroví. I přes velkou snahu personálu, který by svým klientům „snesl modré z nebe“, není možné nahradit přítomnost dětí a jejich pěvecká vystoupení, kterých zde zvláště v adventním čase bylo vždy opravdu mnoho. Nelze obnovit ani spolupráci s mateřskou a základní školou - společné tvoření s dětmi přinášelo klientům vždy velké potěšení a radost.

Adventní čas jsme završili Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby s obrázky Josefa Lady a Silvestrovskou kavárnou, kde jsme si společně zazpívali s našimi harmonikáři, kteří nás chodí obveselit i během roku. Kavárna byla zakončena, jak už to bývá, přípitkem a přáním pevného zdraví do dalších let.

Již nyní se všichni těší na rok 2022 a doufají, že bude mnohem klidnější a bohatý na různé kulturní i společenské akce, kterých bylo v předchozím období poskrovnu.

Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům a přejeme vše dobré v novém roce.

Ing. Romana Jarolínová (vedoucí Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Újezdci)

NAHORU