Aktuální články

Změny v odpadech od ledna

Klatovský zpravodaj 2/2021

Od prvního ledna letošního roku nabyla účinnosti nová odpadová legislativa. Došlo tak ke zrušení stávajícího zákona o odpadech a k přijetí nového, změnu doznaly i další právní předpisy související s odpadovou problematikou, včetně například zákona o místních poplatcích. Pro města a obce je však z hlediska poplatků zavedeno roční přechodné období k zajištění toho, aby mohly způsob zpoplatnění přizpůsobit nové právní úpravě.

S ohledem na tato přechodná ustanovení mohou města a obce v letošním roce vybírat úhradu za komunální odpad podle stávající právní úpravy, tedy podle dosavadního znění zákona o místních poplatcích a na něj navazujících vyhlášek, tedy v našem případě vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Ing. Milan Jarošík (tajemník)

NAHORU